/ref/ - Refugee Camp

International

catalog
Mode: Thread
Name
E-mail
Subject
Message

Max message length: 8192

Files

Max file size: 20.00 MB

Max files: 3

Password

(used to delete files and postings)

Misc

Remember to follow the rules


(758.66 KB 730x537 bestcamp.png)
/ref/ Suggestions, Feedback, and Information Anonymous Refugee Admin 04/20/2020 (Mon) 04:39:03 No. 2605 [Reply] [Last]
This thread will serve as the suggestions and moderation feedback thread, as well as a source of information on /ref/ itself. Please use this thread for anything related to /ref/, as /gulag/ is not our board and any suggestions there will be ignored. If you were banned and have no way of using this thread, feel free to use the equivalent thread on /GET/ to voice your concerns: >>>/GET/73417 Board info: If you're new around these parts, be sure to read up on the rules of /ref/: https://bunkerchan.xyz/ref/rules.html If you're interested in the history of /ref/ and GETchan as a whole, you can find most of the information you would ever want to know on our United Chans Wiki pages: https://unitedchans.fandom.com/wiki//ref/ https://unitedchans.fandom.com/wiki/GETchan If you want to keep updated, you can find our official Twitter account here: https://twitter.com/BunkerGET Our YouTube channel dedicated to posting communist music compilations and rare socialist songs can be found here: https://www.youtube.com/c/GETchan

Message too long. Click here to view full text.

Edited last time by zeke on 04/25/2020 (Sat) 17:13:32.
22 posts and 9 images omitted.
>>4138 based kekk
>>4138 holy shit based papi
(778.55 KB papi.webm)
>>4138 Lol 🇵🇪🇵🇪🇵🇪they🇵🇪🇵🇪🇵🇪 have done it again. Based 🇵🇪🇵🇪🇵🇪BO🇵🇪🇵🇪🇵🇪
>>4138 FUCKING BASED OMG

(56.27 KB 633x758 17f.jpg)
/bantz/ Anonymous Refugee 03/15/2020 (Sun) 22:39:56 No. 1500 [Reply] [Last]
Diss the country above you
324 posts and 56 images omitted.
>>3803 Yout best shot at socialism, in a stunning display of utter retardation decided to trust the army and take the few weapons workers managed to collect, only to be deposed by a military coup not even a year after. Talk about self cucking.
>>3804 > Spain Do I even need to say more?
>>3811 This shitty movement is never going to occur
>>4330 Fuck you

(42.36 KB 660x407 Vrooom Vrooom.jpg)
Anonymous Refugee 06/04/2020 (Thu) 22:18:48 No. 3512 [Reply] [Last]
ESTE BOARD AHORA SERÁ SOLO DE HABLA HISPANA SEGÚN EL DECRETO DEL /HISPA/THREAD, LA COMUNIDAD HISPANA INVADIRÁ ESTE BOARD Y SE CONVERTIRÁ EN LA: Red Español-Hablante FMarxista-Leninista-Maoista-TercerMundista-Armesillista. CUALQUIER OTRA NACIONALIDAD QUE VAYA EN CONTRA DE NUESTROS DESIGNIOS SERÁ PERSEGUIDA POR NUESTRO CAMIÓN DE LA CNT Y ASESINADA A SANGRE FRÍA. THIS BOARD WILL ONLY ALLOW SPANISH-SPEAKING PEOPLE. THANKS TO THE DECREE ON THE /HISPA/THREAD, THE HISPANIC COMUNITY WILL INVADE THIS BOARD AND WILL TRANSFORM IT INTO THE: Spanish-speaking Web of FMarxist-Leninists-Maoists-ThirdWorldists-Armesillists EVERY OTHER NATIONALITY THAT DARES TO SPEAK AGAINST THE DECREE WILL WE PURSUED WITH OUR CNT TRUCK AND WILL BE KILLED AT COLD BLOOD.
218 posts and 76 images omitted.
(787.35 KB 1000x1350 we want hispa.png)
le deseo feliz cumpleaños a jose domingo gomez rojas, poeta anarquista chileno.
(8.77 KB 300x100 chavez_hispa.png)
>>4315 este me gusta mucho.
(21.67 KB 300x100 hisp.png)
>>4287 Fixed

Image boards in other languages Anonymous Refugee 01/22/2020 (Wed) 23:39:29 No. 1241 [Reply] [Last]
Share some imageboard sites in different languages
28 posts and 1 image omitted.
>>4322 I’d be down, but we need a plan heading in. Like what time works for everyone
>>4323 Some agitprop would also be nice
(335.48 KB 2100x2100 pizzagitprop.png)
>>4325 something like this lmao
>>4326 Beautiful

(124.97 KB 1280x1112 benelux-ssr.jpg)
/nederdraad/ Anonymous 08/13/2019 (Tue) 00:29:29 No. 59 [Reply] [Last]
Zijn ook mijn Vlaamse en Nederlandse kameraden succesvol geëvacueerd naar bunkerchan?
130 posts and 39 images omitted.
Heeft iemand dit al gezien, er is een blog artikel over leftypol geschreven vorig jaar. >Het beruchte imageboard 4chan is ooit opgericht om een vrijplaats te bieden aan internetgebruikers, om in anonimiteit berichten, en met name afbeeldingen, te delen. Het sub-board /pol/, ‘politically incorrect’ loopt over van racistische en reactionaire berichten. Reden genoeg om op het internet een linkse vuist te maken. Op 4chans broertje 8chan probeert /leftypol/ links op een nieuwe manier op de kaart te zetten, door middel van discussies en kritische blikken. >Door moderatoren zijn er een aantal regels opgesteld om te mogen participeren. Zo is het streng verboden om mensen op de kast proberen te jagen, klimaatverandering te ontkennen en imperialisme denkwijzen aan te houden. Ook is reactio­naire politiek in linkse retoriek verhullen, zoals het nationaal-‘socialisme’ als linkse stroming voor te doen, ook een reden om van het sub-board verbannen te worden. Er wordt verwacht dat men enige kennis heeft over socialistische litera­tuur en er is dan ook een pagina waarop deze literatuur gedeeld wordt. Die bestaat voornamelijk uit ouderwetse literatuur van Karl Marx en Friedrich Engels, maar er wordt ook veel moderne linkse literatuur gedeeld. Postmodernistische literatuur wordt over het algemeen veracht, omdat het ‘de problematiek op links en de opkomst van radicaal-rechts heeft veroorzaakt’. Goelagmemes en hielenlikkers >De ideologieën van gebruikers zijn te zien als vlaggetjes of afbeeldingen naast hun gebruikersnaam. Zo is er een plaatje van een tank voor gebruikers die zich het meest kunnen vinden in autoritair communisme. Dit wordt in hun jargon aangeduid als ‘tankies’, wat verwijst naar de apologeten van het harde optreden van de Sovjet-Unie tijdens de Hongaarse opstand van 1956. Daarbij werden tanks gebruikt. De rood-zwarte vlag wordt gebruikt door anarchisten en een kruis door christelijk-socialisten. Door onder sommige vlaggen, zoals de sociaal-democratische, een bericht te plaatsen kun je honende opmerkingen verwachten: centrumlinks wordt op de site gezien als hielenlikkers van de grootkapitalisten. /leftypol/ is dus misschien niet zo serieus als het pretendeert te zijn. Net als op andere sub-boards worden er voorname­lijk memes en irrelevante en vaak inhoudsloze berichten, geplaatst. Bij het schrijven van dit artikel wierp ondergete­kende meermaals een blik op de site, en de meest populaire threads hadden titels als ‘DOW/Market Watch Thread’, waarin wordt gespeculeerd wanneer de volgende crisis zich zal gaan voordoen en constant plaatjes van kapitalisten die zichzelf ophangen worden geplaatst, of bijvoorbeeld ‘/leftybritpol/ – Tory meltdown edition’, een thread speciaal voor Britten, maar waarin vooral tories, de conservatievelingen, belachelijk worden gemaakt. >De memes die je voorbij ziet komen bij een bezoekje aan deze linkse site, hebben uiteraard altijd socialistische kenmerken: een plaatje van Stalin die reactionairen naar de Goelag wegwuift, schermafbeeldingen van banale kritieken van liberalen en fascisten op socialistische ideeën, zoals ‘het werkt op papier, maar…’, ‘de mens is van nature niet socialistisch’, of afbeeldingen van /leftypol/’s favoriete filosoof, Slavoj Žižek, die met zijn opvattingen en opvallende persoonlijkheid een persoonlijkheidsstatus om zich heen heeft gebouwd. >Vooral de Goelag-grappen doen het goed, want grappen die edgy, ‘op het randje’ zijn, vinden mensen het meest interessant. Soms is het niet geheel duidelijk wat de ideeën van de bezoekers zijn. Zo wordt ‘accelerationisme’, het idee dat kapitalistische tendensen juist moeten worden toegejuicht om zo onvrede bij de burger te bewerkstelligen, belachelijk gemaakt in memes. Gelijktijdig lijken mensen het er daadwerkelijk mee eens te zijn. Zo was het een populair idee op /leftypol/ bij de Amerikaanse presidentsverkie­zingen in 2016 voor Trump te stemmen, omdat er anders ‘niks zou veranderen’ binnen de Democratische Partij. Trump zou ontevredenheid met het systeem onder de arbeidersklasse kunnen vergroten. <Invloed op het internet van /leftypol/ >Een aantal hedendaagse linkse figuren worden door een groot gedeelte van het sub-board aanbeden. Zo wordt vaak de eerder genoemde Slavoj Žižek besproken, die in zijn boeken en interviews de negatieve effecten van politieke correctheid benoemt. Hij is niet zozeer bekend geworden wegens zijn academische werk, maar met name door enkele films waarin hij zijn kritiek op de kapitalistische wereldideologie bespreekt. Zijn debat met Jordan Peterson, die vorig jaar nog in een tjokvolle zaal van de Universiteit van Amsterdam door Room for Discussion werd geïnterviewd, was één van de grote evenementen voor /leftypol/-bezoekers en werd al maanden van tevoren gehypet. Sinds het debat zijn er gebruikers die zich Peterson-fans noemen, ook een kijkje komen nemen op /leftypol/. Er werden talloze memes verspreid die Petersons optreden belachelijk maakten. Hij had ter voorbereiding enkel het communistisch manifest van Marx en Engels gelezen.

Message too long. Click here to view full text.

>>4178 Jep, fucking schandalig. Racistisch politiegeweld in België moet steeds minder onderdoen voor de VS
Iemand de boeken van Peter Mertens al gelezen? Ben geïnteresseerd maar vind nergens links online, en de 3 ebooks tezamen zouden mij toch een 40tal euro kosten. Zou heel dankbaar zijn voor een paar pdfs/epubs. >>4187 >Door onder sommige vlaggen, zoals de sociaal-democratische, een bericht te plaatsen kun je honende opmerkingen verwachten: centrumlinks wordt op de site gezien als hielenlikkers van de grootkapitalisten. /leftypol/ is dus misschien niet zo serieus als het pretendeert te zijn. Lol, serieus in hun gat gebeten precies. Had verder geen idee dat Žižek v. Peterson in Amsterdam was, leuk. Verder interessant dat het artikel Wolff en Bookchin (en zijn invloed op Rojava) noemt als populaire/centrale figuren. Toont aan dat gematigdere marktsocialisten enerzijds en libsoc/anarchisme anderzijds de migratie naar bunkerchan precies toch niet heelhuids overleefd hebben (ookal toonde /leftpol/ zoals het artikel zegt dat het nooit echt koek en ei is geweest). Merci om te palen.
vlaams belang 1#
>>4187 >en ik werd een CIA-agent genoemd Top kek

What's your opinion on patriotism? Anonymous Refugee 07/10/2020 (Fri) 02:10:50 No. 4067 [Reply] [Last]
Is it stupid? Is it Bourgeoisie? Is it ok? Let's hear it!
8 posts and 1 image omitted.
Spooky and >>4076
Something to pay lip service to so you ensure popular support but to not actually build upon.
>>4097 President Xi and Khan Putin approve this post. Don't defend the interest of the group you are in, it's only based over imaginary lines on a map anyway. Natural selection does not only happen to individuals, but also on the social scale. If your society or culture is not able to compete with the aggressive or expansionist ones, then this one culture will, in time, be annexed by Not every company, in capitalism, want to be total scumbags, to do planned obsolescence, to milk the workers as hard as they can, to have deceitful, borderline lying commercials, to cripple concurrency and to overcharge the customers. The ones who do get the market and either buy the good company or take their customers. Not every religion is universalist, but the ones who aren't receive missionaries and religious wars while they don't expend themselves. Not every country was expansionist. The ones who were not became a province in an empire. Not every country was industrialist. The ones who didn't had rifles to fight the invading armies of tanks and planes. Patriotic countries, universalist religions and aggressive cultures don't not exist because some philosopher made good argument for them, but because the ones who are less competitive are engulfed by another country/religion/culture. And to answer OP question, on the global scale, yes it is and should not exist. On our scale? Well, other countries, like China or Russia are nationalist and are trying to fuck us in the ass. Yes, there is a us now, not because we want an us to exist but because we need an us to exist.
(431.89 KB 1304x1818 India.png)
>>4076 Nations existed in this part of the world long before the Dutch East India Company was even created. The conflation between Indus and Muslims was raging long before the first trading posts of Portugal, Spain, France and England. If anything, the British colonists forced at gunpoint people to keep their religious and ethnic divisions under the rug. >A truly united world is a world unexploited. Then explain why capitalists want a global market with no border. Every action of the IMF (the IMF even exist) is made to force countries to be more open to the global market. There have been wars, like the Vietnam war just so the market could reach more people. Every political figure that want some trade control, like Trump or every movement that goes against the unification of markets in one big blob like the Brexit get bombed by all the medias, said medias being in the hands of the capitalists.
>>4307 >Nations existed in this part of the world long before the Dutch East India Company was even created. The conflation between Indus and Muslims was raging long before the first trading posts of Portugal, Spain, France and England. <All the civil wars, invasions, revolutions, conquests, famines, strangely complex, rapid, and destructive as the successive action in Hindostan may appear, did not go deeper than its surface. England has broken down the entire framework of Indian society, without any symptoms of reconstitution yet appearing. This loss of his old world, with no gain of a new one, imparts a particular kind of melancholy to the present misery of the Hindoo, and separates Hindostan, ruled by Britain, from all its ancient traditions, and from the whole of its past history. <There have been in Asia, generally, from immemorial times, but three departments of Government; that of Finance, or the plunder of the interior; that of War, or the plunder of the exterior; and, finally, the department of Public Works. Climate and territorial conditions, especially the vast tracts of desert, extending from the Sahara, through Arabia, Persia, India, and Tartary, to the most elevated Asiatic highlands, constituted artificial irrigation by canals and water-works the basis of Oriental agriculture. As in Egypt and India, inundations are used for fertilizing the soil in Mesopotamia, Persia, &c.; advantage is taken of a high level for feeding irrigative canals. This prime necessity of an economical and common use of water, which, in the Occident, drove private enterprise to voluntary association, as in Flanders and Italy, necessitated, in the Orient where civilization was too low and the territorial extent too vast to call into life voluntary association, the interference of the centralizing power of Government. Hence an economical function devolved upon all Asiatic Governments, the function of providing public works. This artificial fertilization of the soil, dependent on a Central Government, and immediately decaying with the neglect of irrigation and drainage, explains the otherwise strange fact that we now find whole territories barren and desert that were once brilliantly cultivated, as Palmyra, Petra, the ruins in Yemen, and large provinces of Egypt, Persia, and Hindostan; it also explains how a single war of devastation has been able to depopulate a country for centuries, and to strip it of all its civilization. <Now, the British in East India accepted from their predecessors the department of finance and of war, but they have neglected entirely that of public works. Hence the deterioration of an agriculture which is not capable of being conducted on the British principle of free competition, of laissez-faire and laissez-aller. But in Asiatic empires we are quite accustomed to see agriculture deteriorating under one government and reviving again under some other government. There the harvests correspond to good or bad government, as they change in Europe with good or bad seasons. Thus the oppression and neglect of agriculture, bad as it is, could not be looked upon as the final blow dealt to Indian society by the British intruder, had it not been attended by a circumstance of quite different importance, a novelty in the annals of the whole Asiatic world. However changing the political aspect of India’s past must appear, its social condition has remained unaltered since its remotest antiquity, until the first decennium of the 19th century. The hand-loom and the spinning-wheel, producing their regular myriads of spinners and weavers, were the pivots of the structure of that society. From immemorial times, Europe received the admirable textures of Indian labor, sending in return for them her precious metals, and furnishing thereby his material to the goldsmith, that indispensable member of Indian society, whose love of finery is so great that even the lowest class, those who go about nearly naked, have commonly a pair of golden ear-rings and a gold ornament of some kind hung round their necks. Rings on the fingers and toes have also been common. Women as well as children frequently wore massive bracelets and anklets of gold or silver, and statuettes of divinities in gold and silver were met with in the households. It was the British intruder who broke up the Indian hand-loom and destroyed the spinning-wheel. England began with driving the Indian cottons from the European market; it then introduced twist into Hindostan, and in the end inundated the very mother country of cotton with cottons. From 1818 to 1836 the export of twist from Great Britain to India rose in the proportion of 1 to 5,200. In 1824 the export of British muslins to India hardly amounted to 1,000,000 yards, while in 1837 it surpassed 64,000,000 of yards. But at the same time the population of Dacca decreased from 150,000 inhabitants to 20,000. This decline of Indian towns celebrated for their fabrics was by no means the worst consequence. British steam and science uprooted, over the whole surface of Hindostan, the union between agriculture and manufacturing industry. >Then explain why capitalists want a global market with no border. Every action of the IMF (the IMF even exist) is made to force countries to be more open to the global market. There have been wars, like the Vietnam war just so the market could reach more people. Do you not get the meaning of the word "truly"?

(53.28 KB 758x478 bandera-republicana-con.jpg)
/hisp/-tread en español Anonymous Refugee 08/07/2019 (Wed) 12:12:53 No. 29 [Reply] [Last]
>re-post de /GET/ Que tal camaradas. Viendo que esta tabla esta básicamente sin utilizar creo que seria una buena idea crear un hilo para los hispanohablantes de leftypol, ya que no tenemos ningún buen tablón de imágenes para hablar de políticas de izquierdas en español (el tablón de /pol/ de hispachan es puro cáncer y BAI es ch*lenocentrista texto de abajo)
Edited last time by anon on 03/31/2020 (Tue) 10:41:25.
495 posts and 191 images omitted.
(1.72 MB 1080x2160 JAMON SERRANO.png)
https://youtu.be/pROYEeuUKH4 >>4264 Es un tio que larpea de español patriota en esp pic related, la posteó el lol
Es una puta mierda, pero me ha venido a la cabeza
(100.23 KB 720x711 Eeqd8hDXkAALLws.jpg)
E S P A Ñ A
>>4318 Viva el rey, el orden i la corrupción

(620.39 KB 3000x3000 DEOpEphWAAIWJwo.jpg)
Mascot Anonymous Refugee 01/30/2020 (Thu) 04:44:13 No. 1263 [Reply] [Last]
This is the only semblance of a mascot I've seen /ref/ have. Do you guys have one?
80 posts and 43 images omitted.
(566.93 KB 479x680 taniarodina_sleep.png)
>>4012 Here you go comrade hopefully its reasonably sized this time
>>4225 this is too cute omgzzzz
>>4225 cute!
>>4225 I wonder what it's like to be happy.
(557.69 KB 2480x1754 kissy_touchy.png)
More Tania lewd for y'all

(1.36 MB 902x1280 1595916138882.png)
Travel Papi 07/28/2020 (Tue) 06:27:28 No. 4237 [Reply] [Last]
How many countries have you been to? Do you like to travel?
27 posts and 14 images omitted.
(211.26 KB 1952x1311 USA map.png)
(73.53 KB 1952x1311 USA.png)
>>4293 quite a lot actually.
>>4300 Woof, that’s a lotta states. New York I can kinda get. Any fun stories on why you went to there or anything that occurred?
>>4297 But you could easily say the same thing about Budapest and Debrecen?
>>4301 I was homeless for like 9 months (had no home but had money), so I decided to go to tons of places and visit people (in the US and abroad) until I ran out of money. During that I unironically stayed at a place where some sort of cult-like group helped ppl and did meetings and stuff. I got spooked to shit after my 3rd day there because I found one of the leader ppl looking thru my shit and while I was leaving a dude kept following me for like half a day. Probably the most interesting thing that happened.
>>4302 You could. Sometimes from city to city, the culture is quite different. But it’s probably more of the same than from region to region in the US due to proximity towards eachother. The difference is that in the US it’s very much on a bigger scale. And it has to do with many things. Such as where states/regions derive their culture. The north east of the US derives more of their culture from the British/early colonial settlers. Whereas in the SouthWest of the Us, they derive their culture from Mexico/central/South America.

(53.62 KB 960x960 1564443676709698559.png)
Anonymous Refugee 09/13/2019 (Fri) 16:21:25 No. 377 [Reply] [Last]
Polish secret imageboard invites everyone

how to enter the website? instruction in the link below
https://karalock.blogspot.com/
45 posts and 120 images omitted.
>>1912 Pope John Paul II. Poland is a catholic country and the guy's name is everywhere, so all the memes and jokes disgracing him are technically edgy in that context.
Ja pierdolę, karaluchy w moim bunkrze.
>>377 I spent an entire day (25 hrs) posting before I realized that I don't speak spanish.
>>1912 Am I the only one who see the stupidity of painting a Pole as a Nazi? They didn't exactly liked each other.
(26.81 KB 600x800 lengyelnaczi.jpg)

Delete
Report

no cookies?